søndag den 29. august 2010

Referat af Klubmøde d. 26-8 10.

Selv om det tidligere er vedtaget og på klubmødet blev bekræftet, at interne klubmeddelelser skal ske via vores hjemmeside og ikke på vores blog, er bloggen denne gang valgt for at sikre at alle medlemmer har adgang til referatet.

Bestyrelsen havde foreslået en dagsorden, som blev vedtaget.

Dagsorden.

1 Valg af ordstyrer.
2 Indledning fra bestyrelse
3 Kommunikation til og fra bestyrelse.
4 Blog/hjemmeside.
5 Klubtøj
6 Træning
7 Aktiviteter.
8 Eventuelt

Ad 1: Til ordstyrer blev Jan Hinrichsen valgt.

Ad 2: Leif Johannsen gav på bestyrelsens vegne en kort indledning, og fortalte herunder også hvordan den nye bestyrelse efter Johns tilbagetrædelse så ud.
Ny i bestyrelsen, som 1.-suppleant: Jan Hinrichsen. Ny formand Leif Johannesen ellers ingen ændringer.

Ad 3 og 4. Diskutionen af disse punkter flød lidt sammen, der blev især diskuteret om klubben behøvede 2 fora at forholde sig til. Bestyrelsen vil lade det være op til en prøve: Foreløbig køres både blog og hjemmeside. Bloggen anvendes fortrinsvis til turbeskrivelser fra medlemmerne og lignende, mens mere klubinternt, løbstilmeldelser mv. foregår på hjemmesiden.
Bestyrelsen sørger for en snarlig, mere udførlig instruktion til brug af hjemmeside bliver tilgængelig.
Henvendelser til bestyrelse foregår fremover på hjemmesiden eller ved mail/telefon til bestyrelsen.

Endelig genoplives vores månedlige klub- ”efter-trænings cafe". Her vil der blive mulighed for direkte dialog medlemmer og bestyrelse imellem.

5. Det blev diskuteret om hvorvidt man var pligtig til at køre i klubtøj. Der var enighed at alle skulle tilstræbe at altid at møde op i klubtøj, men at ingen naturligvis ville blive afvist hvis man mødte op i andet tøj. Såfremt man ville deltage i klubbetalte løb, var en forudsætning for at få løbet betalt, at man kørte i klubtøj. Endvidere var der forespørgsler på om det var muligt at købe yderligere klubtøj. Det korte svar er både ja og nej, idet der er enkelte ting på lager til salg. Der vil komme et senere indlæg fra bestyrelsen om dette.

6. Det blev endnu engang diskuteret om vores træning mht. tider, hold-inddelinger træningsmåder. Der blev ikke fundet nogen egentlig konklusion, men der var enighed om at det var væsentligt at huske på det sociale element – at alle skulle kunne være og (især) følge med, samt at jo flere der mødte op til træningen jo bedre ville træningen fungere. Herudover blev det fremført at i nogle tilfælde hvor grp. 1 og 2 trænede sammen, opstod konflikter, da der ikke var enighed om hvilken hastighed der skulle køres med. Her henstilles det til, at dette aftales før start hvilken hastighed der køres med. Bestyrelsen vil se nærmere på dette.

7. Sæsonen ”slutter” med det klubbetalte løb, Alpetramp den 24 okt.
Jan Bendorf foreslog at man oprettede en mountainbike-afdeling i klubben, og forsøgte at få organiseret noget vintertræning og løbsdeltagelse. Dette var der tilslutning til. Jan Bendorf og Peter Lind meldte sig til at stå i spidsen for dette.


8. Eventuelt. Flere gange under mødet blev klubbens regler/ retningslinier diskuteret. Bestyrelsen mener at der har vist sig et behov få at få disse ned på skrift og vil påbegynde arbejdet hermed.


Herefter blev klubmødet afsluttet.

VH Leif Johannesen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar