Kontingent

Årskontingent 2013 er på 100 kr.

Betales til Peter.