onsdag den 26. december 2012

Bogense Cykelklub 2013

Så er der endelig lidt nyt fra bestyrelsen.

Vores blog er blevet opdateret med nye oplysninger om bestyrelsen og aktivitets planen er opdateret.
Bloggen vil løbende blive opdateret.

Vi har i bestyrelsen drøfter følgende emner og har taget nogen beslutinger i forhold til dem:

Klubløb:

Der vil i år blive 3 klubbetalte køb. Se aktivitets paln


Arrangementer:

Der er planlagt en del arrangementer i 2013. Vi har valgt at indfører en lille egenbetaling på disse afhængig af arrangementets pris.

Klubtøj:

Vi vil i 2013 forsøge at skaffe sponsorer til klubtøj så vi i 2014 igen kan tilbyde tøjpakker til fornuftige priser til medlemmeren. Hvis der er nogen der har forslag til sponsorer hører vi gerne fra jer.

Vi har en smule cykeltøj på lager. Der vil senere blive lagt en list på bloggen så i kan se hvad vi har.
Kontakt Jette hvis i er interesseret i at købe noget af dette.

Låne cykler:

Vi har i klubben 2 MTB som kan lånes af klubbes medlemmer. Kontakt Smeden hvis i er i er interesseret i det.

Udvalg:

Der er belevt nedsat 2 udvalg i bestyrelsen:

Nordfyn Rundt:
Smeden

Trænings udvalg:
Jette - Palle - Inge

Hvis i har  idér eller andet er i meget velkommen til at kontakte et af beatyrelses medlemmeren.

Vi ser frem til en god sæson med masser af kilometer på vejene og mange aktive cykelryttere.

Venlig Hilsen

Bestyrelsen



Champangeløb



 
CHAMPANGELØB
 





Så nærmer det nye år sig og det er atter tid til at vi kører en tur på årets sidste dag d. 31-12
Vi kører fra klubhuset kl 10.00 og kører ca. en time.

 Bagefter drikker vi et glas champange eller øl/vand i klubhuset og ønske hinanden et godt Nytår.

Hvis nogen bare har lyst til at komme og drikke Champange er de også meget velkommen til det.

For at deltage i dette enestående arrangement skal i blot tilmelde jer her på bloggen eller ringe til Smeden på tlf. 40 13 15 38 og medbringe 20 kr. på dagen.

Godt Nytår til alle

Hilsen

Bestyrelsen

lørdag den 1. december 2012

Søndag den 2. december kl 13:00

Hej Hvis I skulle have lyst, så køres der fra klubhuset v/skolen i morgen søndag kl. 13:00. Der køres landevejskørsel. Kaj kører på mountainbike med tynde dæk og andre er på rytter. Så kom nu frisk og få kørt lidt km. på landevejen.

mandag den 19. november 2012

Generalforsamling 2012

Generalforsamlingen 2012 blev afholdt den 14. november 2012 - og ca. 20 medlemmer var mødt op.

Formanden Specialized bød velkommen og herefter over til dagsordnen iht. vedtægterne.

Pkt. 1: Her blev Inspektøren valgt som dirigent - og Inspektøren konstaterede, at generalforsamling var indkaldt iht. vedtægterne.

Pkt. Formandens beretning:

Så gik endnu et år i Bogense Cykelklub – og det var som altid MTB cyklerne der blev luftet. Flere og flere har fået anskaffet sig en MTB-cykel, og andre starter med at prøve en af klubbens cykler.


Der er træning hver tirsdag og torsdag – samt søndag hvor der findes en skov at lege i. Det har været til Stige Ø, Langesø, Hesbjerg, Hindsgaul, Sønderskoven Vejle – og banen ved Rue.

Der har været BMC folk til Night Ride ude ved Cykling Fyns bane i Rue – en fed oplevelse

Vi havde 3,5 hold med i Vinter Cuppen – ingen sejre i dette år, men Inspektøren fik en flot samlet 3. plads sammen med Jens fra CMO.

Vi havde julehygge med gløgg og æbelskiver – og som noget nyt Nytårstaffel med champagne.

Racersæsonen skydes i gang den 25. marts – hvor 30 ryttere kastede sig ud i det gode vejr og bagefter nød alle traditionen tro varm suppe.

Årets løb starter som altid med Alpe Tramp – som altid klubbetalt – og 14 er klar til at vise klubbens farver frem. Her havde Inge sit løbsdebut.

Næste klubbetalte løb var Weebike i Morud – her er der 12 som viser klubbens farver frem.

Så afholdte vi vores eget Statoil Nordfyn Rundt – med Extrem og Smeden som tovholderne. Vi havde i år valgt at opgradere løbet, således der var chiptagning. Ruterne var nu ændret – den korte rute var droppet pga. for få deltagere, og ruterne var nu 60, 100 og 150 kilometer – alle skulle op af Båring bakke.

Vejret var nogenlunde fra morgenstunden – men der var ikke lovet det bedste vejr. Men vi havde haft næsten 200 forhånds tilmeldte – så vi nåede op på 317 deltager – en lille fremgang ifht. 2011 men desværre ikke nok til at opveje udgiften til chiptagning.

Løbet forløb perfekt, hvis vi ser bort fra enkelte styrt og det regnvejr som kom – så tak til Extrem og Smeden for et godt arrangeret løb. Tak til alle dem som hjalp til – dog var der ikke nok der gav en hånd med, så det skal vi kunne gøre bedre i 2013 hvis vi fortsat skal udvikle Statoil Nordfyn Rundt.

Efter løbet var det hygge for dem som havde lyst ud ved Ismanden.

Næste klubbetalte løb var Giro de Italia i Herning – var taget med i år pga det var en enestående chance for et specielt løb – vi havde 7 med deroppe.

Nu gik turen til Å-strand – jo også en tradition at vi skal besøge Inspektørens svigerforældre – og der bydes jo på verdensklasse brunch. Tak til Inspektøren og svigerforældrene for, at vi må komme år efter år.

Så var det tiden for årets Harzen tur som Mudderkongen havde planlagt. Der var 25 fra BMC (heraf 5 nye) – samt 6 øvrige – der drog af sted. Vi skulle nu bo et nyt sted, nemlig på hotel Carrera Residens Harzehöe.

Vi havde igen nogle super dage – vejret blev bedre og bedre og endte med klar sol med 26 grader kl. 11 – så der var igen dømt dejlige kilometer på raceren samt en masse social hygge.

Hotellets standard var god – bla. swimmingpool – men servicen var under al kritik…. Så vi kom helt til at savne Rystende hånd i Bad Grund selvom ”Smilende Susie” godt nok var kønnere men noget svær at købe en øl af.

Men samlet set igen en dejlig tur, og ingen uheld – så tak til Mudderkongen for planlægningen og til Mikkel for at bussen kørte sikret.

Resten af tiden frem til sommerferien gik med normale træningsture – der var blandt andet ture til Hasmark og Flyvesandet hvor der blev spist is.

Som det sidste inden sommerferien var der traditionen tro grillaften i Rævens hule – og her nød alle grillpølserne og de kolde drikke. Tak til Ræven og fruen for lån af hulen.

Selvom det ifølge kalenderen var sommerferie – så blev der stadig trænet, også fordi det sidst klubbetalte løb allerede lå i starten af august. Det var Tour de Vestfyn hvor 12 viste klubtøjet frem i det Vestfynske.

Herefter var der mange som trænede til året længste tur – Århus/Kbh eller Odense/Kbh. Et løb som havde god deltagelse fra Bogense – og alle fik en stor oplevelse ved at køre over Storebæltsbroen samt alle dem som stod og heppede på ruten og især ved opløbet.

Ellers har aktiviteten efter sommerferien været begrænset – om det skyldes det dårlige vejr eller småsten på asfalten ved vi ikke.

Ellers har vi igen forsøgt indkøb af tøj til dem som mangler – men det lykkes desværre ikke at samle nok interesserede.

Smeden arrangerede en tur til Skagen – der blevet planlagt og trænet meget. Men pga. nogle sene afbud blev turen aflyst. Dog har indlægget om turen ligget nummer 1 på bloggen over læste indlæg – det skyldes det kommer frem når man googler ”Skagen” – så på den måde får vi rigtig mange ind på vores blog.

Så dette var året der gik i Bogense Cykelklub

Beretningen blev godkendt.   Pkt. 3: Cube fremlagde regnskabet som i år udviste et underskud på 20.016, og klubbens formue er nu 41.540 kroner.   Regnskabet blev godkendt.   Pkt. 4: Behandling af indkomne forslag.   Der var kommet 3 forslag fra Barnepigen. Det blev på bestyrelsens opfordring besluttet, at disse 3 foreslag blev drøftet og det herefter ville være op til den nye bestyrelse at træffe eventuelle beslutning om disse forslag skal gennemføres.   1: Klubbetalte løb - her kunne det være en ide, at medlemmerne kommer med forslag til hvilke løb og der så afholdes afstemning om hvilke løb der skal være betalte.   Der blev besluttet, at den nye bestyrelse vender dette forslag når den kommer med oplæg til 2013.   2: At træning kunne starte klokken 17 og klokken 18 - så kunne der også planlægges længere ture.   Her var holdningen at holde fast i kun et start tidspunkt - således der kan laves så store grupper som muligt. Hvis der kom flere tidspunkter for start, så kunne der jo komme 10 forslag til hvornår, og dermed en masse små klubber i klubben.   Der blev også talt om, at det kunne være tidspunkt skulle skubbes til 18.30 som i tidligere år.   3: En børnerute til Statoil Nordfyn Rundt. Extrem og Smeden fortalte hvorfor den var blevet fjernet, meget få deltagere, og ofte cyklister der ikke kunne finde vej.   Cervelo var enige i den betragning - og vi skulle kun have en rute hvis den var rentabel.   Specialized mente Barnepigen evt. kunne tage opgaven og få arrangeret denne børnerute - ofte den med ideen som er bedst til at føre den ud i livet.   Konklusion - bestyrelsen ser på det i samarbejde med dem som står for løbet, evt. sammen med Barnepigen.   Pkt. 5: Bestyrelsen indstillede uændret kontingent på 300 kroner og det blev vedtaget.   Pkt. 6: Valg af bestyrelse, på valg var Specialized, Cube og Mudderkongen - og ingen ønskede genvalg. I samme forbindelse ønskede Extreme at udtræde af bestyrelsen og dette blev efterkommet.   Der var heldigvis 4 nye som var klar til at tage en tørn - så de 4 nye i bestyrelsen blev Smeden, Inge H., Exformanden og Debutanten.   Pkt. 7: Som supplant til bestyrelse blev Thomas (Skamby) valgt - sålede han og Mr. Bianchi er supplanter.   Pkt. 8: Valg af revisor og supplant. Her ønskede Liz ikke genvalg som revisor pga. Exformanden nu var i bestyrelsen og Pedalatleten var ikke til stede.   Som revisor valgtes Cervelo og som supplant Specialized.   Pkt. 9: Eventuelt - her var der ikke noget.   Så takkede Inspektøren for god ro og orden - og vi gik over til at smage lidt spændende øl.   Den nye bestyrelse har efterfølgende delt rollerne:   Formand er Smeden   Kasserer er Inge H.                

fredag den 2. november 2012

Aflysning

På grund af for få tilmeldte aflyser vi årets afslutningsfest - desværre.

Hilsen bestyrelsen

fredag den 19. oktober 2012

Generalforsamling 2012

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Bogense Cykelklub.

Generalforsamlingen finder sted den 14. november 2012 kl. 19.00 i Bogense Boldklubs lokaler beliggende Gyvelvænget 12 A.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Foreslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden senest 8. dage før generalforsamlingnen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

tirsdag den 9. oktober 2012

Afslutningsfest

Så er det tiden for tilmelding til dette års afslutningsfest som finder sted fredag den 9. november.

Vi mødes traditionen tro ude ved Tina og Martin på Dampskibshuset kl. 19.00  du skal medbringe 100 kroner og højt humør :-)

Aftenens 3 retters menu er en overraskelse - og vi slutter af med suppe.

Du vil få 4 drinksbilletter - og måske vi får værterne til at give en omgang :-)

Tilmelding forgår med en kommentar til dette indlæg - og seneste tilmelding er den 1. november.

PS: Ismanden har lovet der er øl nok i år.

onsdag den 19. september 2012

søndag den 16. september 2012

Århus - København 3

Distancen er blevet 17km. længere på den nye Århus-Kbh. Der bliver vist en dokumentar
på TV2 sport et gange om løbet. Tjek tidspunkt på TV2's hjemmeside



onsdag den 12. september 2012

Fra Århus - København 2

Vi var forfulgt af uheld inden Vejle. Cervelo sprængte sin kæde inden Horsens. Smeden fiksede den. Rosengartneren havde et grimt styrt i Horsens, men kom op på cyklen igen. Forslået og grim. Smeden og Ræven punkterede begge. Den eneste cykel der holdt stand helt til København var selvfølgelig en Cube.

Fra Århus - København

Leif prøver at finde plads på værelset i Århus til opredningen, men Rosengartneren forbarmede sig.
Tre timers søvn inden vi igen skulle op kl 0330 til morgenmad på Århus Stadion.

Vi startede kl. 0500, kørte med lys indtil Odder og var forfulgt af uheld............

mandag den 3. september 2012

Århus - København 2012


Se de flotte fyre på denne lille youtube med morgenstemning fra tidlig morgen i Århus fra voksenturen!


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-t1pE69Mgwc



søndag den 2. september 2012

Skovtur

Inden det bliver alt for mudderet, så vil P29 og Specialized tage en tur til det skønne område ved Hindsgaul.

Det bliver tirsdag den11. september - hvor vi køre fra Bogense kl.18.

Vi regner med at køre et par timer - så måske vi skal have lys med.

Giv en melding hvis du vil med.

fredag den 31. august 2012


I morgen er det dagen hvor en masse kaster sig over Århus/København eller Odense/København - begge nogle dejlige lange ture.

Håber I alle får en super tur, og I vil nyde oplevelsen at cykle over Storebæltsbroen.

Til Jer der skal starte i Århus så husk redningsvest - dette billede er taget syd for Århus efter skybruddet i sidste weekend :-)

Vi glæder og til at høre om jeres tur.

torsdag den 23. august 2012

Tur til Veflinge

AFLYST PGA FOR FÅ TILMELDINGER

Vi har fået en invitation fra Jens over fra Team Nordfyn - det er ham som normalt får krampe i Harzen.

De vil gerne invitere os over på en cykeltur torsdag den 30. august - hvor vi mødes på Nymarksgyden 18 kl. 17.45 og så skal køre deres Vissenbjergtur - ca. 60 kilometer med 600 højdemeter.

Bagefter er der hygge med pølser på grillen og kolde øl og vand.

Der er plads til 15 personer fra os - så det er først til mølle.....

Tilmelding senest på mandag den 27. august 2012 - gøres med en kommentar til dette indlæg eller SMS på 2561 5354.

onsdag den 22. august 2012

Nye billeder fra Harzen

Så fik Mudderkongen endelig fremkaldt sine billeder fra årets tur til Harzen.

Så her er de Mudderkonge i Harzen

tirsdag den 21. august 2012

Wattenfall 2012

Så er det endelig tiden igen for Europas største cykelløb med 22.000 deltager - som alle køre forløb til ProTour løbet.

Som altid er formen ikke holdt ved lige - tror nok det er blevet til 200 kilomter siden 1. juli og den længste tur på 65 kilometer - så taktikken skal være klar for at kunne komme rundt på 2011 tiden.

Er nu kommet frem i startblok D - så jeg forventer det er nogle skarpe cykelryttere på topcykler. Starten skal gå klokken 7.40 - godt nok tidligt men tilgengæld er det kun 22 grader.

Finder ind i blokken og der ser jeg hvad der hændte CH cykel efter han afleverede den på genbrugsstationen i Bogense...... den har nu startnummer 41102 og skal ud på 155 kilometer og tilhøre Hans Höpken aus Essen.



Blokken bliver langsomt fyldt op - og så kommer der tricks på cyklen...... der er nogle som pakker deres energibarer ud og sætter fast på stangen - det ser godt nok ikke særligt appetiteligt ud.


Så er der afgang og inden vi kommer under startporten er farten op på 40, så der gives gas fra starten.

Tydeligt alle har kørt på en god tid i 2011 for der bliver hurtigt lavet store grupper og de holdes frem til løbets eneste lange stigning. På vej op høres en helikopter komme bagfra - så nu skal vi i TV - men det er ambulancehelikopteren der skal hente en uheldig rytter. Oppe på toppen er pulsen godt oppe og jeg mærker for første gang der ikke er så mange kilometer i benene - men så er det jo vilje og stædighed der skal få mig rund i dag. Så det er skønt at ligge med 47 kilometer og en puls på under 140. De første 60 kilomter går godt og vi har på det tidspunkt et gennemsnit på 39,5 - så det ser godt ud. Så er det, at der kommer lidt skidt i motoren - først er vi en stor gruppe på nok 100 mand hvor de forreste styrter. Godt jeg lå godt tilbage og kan tage cykelstien - undgår lige den drikkedunk som en af de styrtede sparker til :-) næste er på vej i et venstre sving - ud foran går der lige en golden retriver...... der var jeg tæt på at skulle en tur i asfalten. Så rammer jeg muren efter 70 kilomter - fra nu af er selv en lille knold som Mt. Båring. Så nu skal der økonomiseres med kræfterne - så det er ro på op af knoldene og så max fart ud af lige vej. De sidste 10 kilometer er der udsolgt, så der virker langt hjem. Er med i gruppe på 10 hvor alle er mærket - så vi kan kun holde 36 i snit..... endelig ind på opløsstrækning og modtager jublen fra det store menneskehav og kommer endelig over stregen.                                                                                                                                 

Tiden er 2,41 - knap 4 minutter mere end i 2011 - og det rykker mig kun 594 pladser tilbage til en 1.508 plads. Det er et gennemsnit på 38,36                                                                                                                                                   

For 4. gang er løbet vel overstået uden uheld - og et super arrangeret løb med 100 kilomter afspærret vej fyldt med folk der hepper en rundt.    

CH´s gamle Storck kørte de 155 kilomter i 4.20 - gennemsnit på 36,2 - så dermed kan vi konstatere den cykel godt kunne køre stærkt :-)
                                                                                                     
Så hvis du ikke ved hvad du skal lave den 18. august 2013 - så overvej en tur til Hamburg.                                                                                                                                                 

 




mandag den 20. august 2012

De kom, de cyklede, de døde !!!

Så blev fortræningen til Århus København overstået. Startede kl 7.00 fra klubhuset og der var mødt 7 glade cykel folk op. Cube, Busken, Ræven fra Mors, Smeden. Inspektøren, Extreme og Rosengartneren.

Ræven havde i dagens anledning for at være sikker på at kunne følge med fundet top cyklen frem fra gemmerne nemlig hans super lækre, flotte Specialized. Den kommer kun frem fra gemmerne lidt ligesom Holger Danske der vågner når Danmark skal forsvares.

Vejret var jo helt perfekt og det gik fint mod Odense og på vej mod Kerteminde stødte Gråskæg til der havde læst på bloggen om vores tur. Hutigt til Kerteminde og proviantere hos bageren. Første 60 km overstået i fin stil. Mod Nyborg i super solskin men da Nyborg forsvandt bag os blev vejene våde.

Vi slap heldigvis for regnen men blev pænt våde af sprøjtet fra hjulene. I Svendborg skulle depoterne fyldes igen så Fakta blev invaderet og ribbet for Cola.

Her indtrådte det første dødsfald på turen. Busken var kommet så langt væk hjemme fra at han ikke turde fortsætte. Janni blev hidkaldt for at hente vraget og de resterende fortsatte mod Fåborg og middagsmaden.

På havnen fik vi lidt mad indenbords og Cube hjalp Extreme med at fjerne en stor torn fra hans hjul.
Detr resulterede i endnu en punktering for Extreme der ikke siden i torsdags ellers havde oplevet dette ;)

Efter en lidt længere pause fik Extreme igen luft i hjulet og det gik videre mod Assens over bakkerne ved Håstrup og Jordløse. På vej ind i Håstrup stod folk klar med madposer ved vejsiden, men vi måtte ikke får nogen.

Det viste sig at vi lå ca 2 min foran udbryder gruppen i det professionelle Fyn Rundt. Da vi blev overhalet af motorcyklerne holdt vi ind til siden og så Chris Anker suse forbi ca 2 min foran hovedfeltet.

Efter dette fortsatte vi videre mod Assens og bakkerne gjorde deres til at kræfteren blev brugt. Igen måtte Extreme,s baghjul slippe luften og have en ny slange. Helt uforståeligt da vi jo lige havde sat ny brugte dæk på. De har jo ikke kørt mere end 4000 km så de er jo som nye !!! Assens blev nået og der blev drukket kaffe og tanket vand. Ræven skulle selvfølgelig have en ½ liter fadøl at kører videre på :)

På vej ud af Assens skete så det andet dødsfald på turen. På den første bakke gik Extreme's ben i kramper. De ville ikke mere og der måtte rekvireres endnu en transport til en falden cykelrytter.
'
På vej mod Middelfart kunne vi rigtigt mærke varmen. Der blev kørt godt til og kræfterne var ved at slippe op for de fleste.

Endelig kom vi til det sidste pitstop hos Rosengartneren hvor der ventede kolde øl til drengene.

Tælleren stod på 238 km med 29,3 i snit så der var blevet gået til den.

Tak for en super tur til alle og flot kæmpet af "de døde" Det skal siges at Busken ikke havde siddet på en cykel i 1 mdr. og at det nok kun var Extreme's 8 tur i år. Så respekt for det.

lørdag den 18. august 2012

Hamborg kalder


så er bilen pakket og turen går mod Wattenfall Cycleclassic i Hamburg :-)

onsdag den 15. august 2012

Var hvis noget du glemte Formand

Hvorfor holder vi her.... er det ikke en SPECIALIZED som har defekt.....










Her er Formanden og Smeden i gang med at reparare












Men i kan købe nogle stumper til jeres cykler her...



tirsdag den 14. august 2012

Sikke luften gik ud


Sommeren holder stadig sit indtog - og OL er slut - så nu er det tiden for at cykle igen.

10 er mødt frem til en tur ud i det blå - og vi sætter kursen ud af byen mod Særslev.

Der fortælles historier fra dem som har deltaget i Tour de Vestfyn - blandt andet om Ræven som nu kun har 2 gear at køre i..........

Går fint op til Særslev, videre gennem Hemmerslev, Kosterslev og over mod Vigerslev.... da vi kommer til landevejen råbes der "venstre og så højre", men alligevel køre KajA og Cube til højre..... men vi finder tilbage på ruten og over gennem Tværskov og så bagom mod Næsbyhoved Broby.

Her kommer jeg til at ligge forrest sammen med Cube, kigger lidt på ham og han ser noget slidt ud..... fortæller at hans super tid fra i søndags stadig sidder i benene, og han kunne godt bruge en pause. To minutter efter simulere han en punktering - og vi tror selvfølgelig på det idet luften jo tit går af en Cubecykel :-)

Der lappes i slowmotion og pausen bliver lang - men endelig videre mod Beldringe og så ellers mod Bederslev.....

Cube har fået luften tilbage og ved Kappendrup råber han 4 ned - og stikker så af og vinder skiltespurten.... godt nok en usportslig måde :-)

Ved Bederslev vinder KajA skiltespurten som ikke blev kørt af andre.

Så er det ud på landevejen til Bogense og endelig medvind og dermed god fart ned mod Nr. Nærå - hvor ingen kørte skiltespurten.

Så vil KajA gerne køre nedad Mt. Engeldrup - så vi smutter lige den vej omkring - herefter hjemad fra Vester Egense.....

Nu skrues tempoet op og Ulrik må slippe..... Smeden, Cube og Jacob rykker fra os andre...... men vi andre holder dog alligevel 40+ ind til byskiltet...

En super tur er slut - og der køres igen på torsdag....

Fortræning til Arhus KBH start kl 07.00

Har planer om at kører en lang tur på søndag. Kører fra klubhuset kl. 6.00 og vil kører fyn rundt. Kører mod Odense, Kerteminde, Nyborg, Svendborg, Fåborg, Assens, Middelfart og så hjem til Bogense. Holder et par pauser undervejs i Kerteminde til lidt morgenmad,  Svendborg til en forfriskning, Fåborg til lidt middagsmad og Assens til kaffe og kage. Turen er ca 250 km og vi er vel hjemme omkring kl. 17. Regner med at vi vil kører i det tempo som vi skal kører Arhus KBH i ca. 25 km/t i snit. Skriv her hvis i kommer. Hilsen Smeden

søndag den 12. august 2012

Tour De Vestfyn blev afholdt i høj sol og med mange deltager.

Følgende var med fra BCK. "dejligt at se så meget orange tøj"

125 km
Cube, Ræven, Lis, Leif, Inge, Rosengartneren, Ømosemanden, Smeden, Inspektøren, Mikkel

75 km
Kaja, Debutanten, Basso, Thomas, Palle Langeaa, TBang, Bo Møller

25 km
Barnepigen med Junior

Resultater 2012 kan du se her....

Her kommer et par billeder fra løbet.







fredag den 10. august 2012

Blæsende torsdag

Følgende var mødt op til træning: Cube, Cervelo, Leif H, Jacob N, Kaja, Tbang, Ræven fra Mors, Cube, Basso, Per B - for sidstenævnte er sæsonen lige startet, men det kan vi nu ikke mærke og så undertegnede. Vi kørte af Gyldensteensvej, Uggerslev, hvor vi havde medvind og høj fart så kørte vi ud i modvinden Beldringe, Næsbyhoved-Broby, Langesø og så hjemad via Hemmerslev. Ræven synes ikke vi skulle køre på hovedvejen, så vi kørte ud over Guldbjerg, Gyldensteen, hvor T.Bang trak, så der var helt stille i feltet og nogle lå jo nok og overvejdede deres taktik til skiltespurt Bogense. Hvem der vandt "nåede" jeg ikke lige at se. Vi fik kørt 60 km. med en god fart.

mandag den 6. august 2012

Tour de Vestfyn

Regner med at cykle til Middelfart på lørdag. Kører fra klubhuset kl 8. Skriv på bloggen hvis du vil med. Hilsen Smeden

tirsdag den 31. juli 2012

Sommer tirsdag

En dag hvor regnen havde forladt Bogense, så var der jo ingen grund til at blive hjemme i sofaen og se synkronsvømning.

Så 8 er klar til en tur - Debutanten, Extrem, Tbang, Ulrik, Liscavendish, Basso, KajA og Specialized.....

Det blæser noget - så Extrem forslår vi køre ud til Maring på molen og drikker kaffe.... men han har jo glemt at han snart skal køre til København.

Så med vestenvind bliver vi enige om en tur mod Båring og Vejlbyfed - så der sættes kurs mod bakken....

Alle er klar til Mt. Båring - og alle pruster godt på toppen.... videre mod bakken ved Vejlby hvor vi når op bag en gruppe fra Nr. Åby.... Debutanten er først på toppen af alle :-)

Så er det hjemad..... med dejlig medvind og da vi kommer gennem Skåstrup bliver der trådt til..... så hurtigt at kun Tbang, Extrem og Specialized kan følge med Debutanten......

Så er det skiltespurt - desværre hopper Debutanten af sin cykel lige inden skiltet og dermed vinder Tbang skiltespurten.......

En dejlig tur på 51 kilomter er over - og så skal vi hjem og se Mikkel og Co. lammetæve spanierne....

tirsdag den 24. juli 2012

Endelig korte ærmer

Så kom sommeren i fulde drag til Bogense - så endelig chancen for at cykle en tur uden vinterjakke og halsterklæde.....

Temperaturen ved klubhuset kl. 18 er 27,3 grader - så 9 holder klar med masser af vand i dunkene.

Det er Ømosemanden, Cube, Ulrik, Giant, Tbang, Basso, Cykelhandleren, Specialized samt skiltekongen Lis Cavendis.

Cykelhandleren melder sig frivilligt som ruteføre - og allerede her må vi afsløre, at det blev en tur hvor vejene var fyldt med småsten..... Men han havde også rygsækken fyldt med dæk og slanger til ågerpris.

Vi starter ud af Gyldenstensvej i dejlig medvind - så der køres godt til fra starten - ind ud ved Nr. Esterbølle og så er det vist Cykelhandlerens GPS har fået et varmechok, for vi køre tilbage mod Gyldensstensskoven.... men vi skal så op til Ejlby, viderer mod Guldbjerg, Reveldrup, Maderup..... og så er det Cyklehandleren har opdaget sin GPS fejl.....

Hans rute skulle være den 60 km. vi bruger til Statoil Nordfyn Rundt - men vi køre den bare baglæns :-)

Så Båring tages opad fra Kærby siden - på alle bakker forsøger Cykelhandleren at komme først op, men Cube er for stærk.....

Så er det hjemad - og fra Skåstrup er der som altid kamp om positonerne..... LisCavendish holder med helt ind til 500 meter før skiltet.... her forsøger hun sit hemmelige våben. Da Lis jo ikke kunne få klikpedaler til den nye cykel - så kan hun lige sende benene ud i en vinkel af 90 grader og spærre hele vejen..... så Cube må kante sig udenom og vinder spurten....

Så er alle godt fremme ved mål - alle sveder godt og har nydt måske årets bedste tur temperaturmæssigt,

Det blev til 56 kilometer i god fart.....

søndag den 22. juli 2012

Søndags tur

Vi vågnede op til en dejlig morgen - så vi kunne lige nå cykelklubben - gad vide, hvor mange der kom? Der var 9 Extreme (gammelt medlem som nu skal til at være aktiv), Ømosemanden, Cube, Jacob N, Cykelhandleren, Bilforhandleren, Leif H, Basso. Vi valgte at køre 60. ruten - der blev kørt ud mod Melbybakkerne, Veflinge, Gamby ja så var spørgsmålet hvilken 60 rute det var - men her kørt vi til venstre ud mod Harndrup Skov og så kørte vi ud på noget som var uden for " 60 touren", men vi endte på Carlshøjvej - mod Bro sko - Skåstrup og så hjem. Jeg vandt spurten bagfra .)). Super god tur.

tirsdag den 17. juli 2012

KajA førte an

Denne blæsende ferietirsdag hvor alle taler om "Tour de France eller Rynkeby" er der dog stadig ryttere som vil en tur rundt i det skønne nordfynske landskab.

Der er 6 klar til tur - Leif "Giant", KajA, Ulrik, Lis, Specialized samt Edgar på sin nye "Basso" cykel. Den ser rigtig godt ud - spændende om den køre lige så godt, men fremover må Edgar heller hedde Basso.

KajA skal være stifinder idag - hans debut i den rolle, men han lover vi alle er hjemme senest lørdag formiddag.

Afgang i medvind ud af Gyldensteensvej og farten er høj - vi bliver drevet rundt af KajA som bare forstår det med at vise vej..... ikke mindst da han rækker hånden ud for at vise vej - men han lå bare bagerst :-)

Vi tager godt omkring - blandt andet de berømte 2 bjerge uden for kategori - nemlig Mt. Engeldrup og Mt. Melby - og han finder også vej til Mt. Flytterup med en stigningsprocent på 24.

Pludselig er vi i Skåstrup og så er der medvind hjemad.... farten op og alle hænger på ind til byskiltet. Her tager KajA skiltet foran Basso - men så var de 2 også blevet trukket lige til skiltet :-)

En dejlig tur anført af KajA var overstået - ingen regn jubiiiiiiiiii, og det endte med 54 kilometer.

mandag den 16. juli 2012

Tour De Vestfyn















Næste klubbetalt løb er Tour De Vestfyn lørdag den 11 august.

Tilmeld dig her...med en kommentar eller på sms på 40332610.

Sidste frist for tilmelding er den 8. august 2012

Læs mere om løbet her.......

onsdag den 11. juli 2012

Postkort fra sommerlandet


I sidste uge var jeg en tur i Blåvand og havde taget Spøgelset med.

Kørte en tur hvor jeg endte på stranden i Vejers - så var det hjemad langs vandet med stiv kuling lige ind forfra. De 10 kilometer minde om at køre op til Brocken......

Så blev det til en tur i Boderup plantage hvor billedet er taget. Her har Oksbøl Cykelklub lavet nogle fede afmærkede ruter - her er grønne, blå med sorte afstikkere....

Selvom det er fladt derover, så er der nogle grimme "klithøje" som vi så kommer opad flere gange - ellers er det super singeltracks hvor ens balanceevner sættes på prøve - enkelte steder går det lige op i himlen, men så er der lagt tæpper ud for at bevare grebet (sand inden under)

Den sorte rute er ca 10 kilometer - og det er hård tur som er værd at prøve.

Her er link til ruterne http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/9A1BE3B0-9779-446B-A2B1-9DF36813CA84/0/MTB_Bordrup.pdf

og her er min tur http://www.sports-tracker.com/#/workout/spezialized/6lg1m9nbb23sqoo9


Så har du været ude omkring i verden med din cykel - så send et postkort hjem til os :-)

søndag den 1. juli 2012

Kertemindetur uge 29

Hejsa
Snart nærmer ferien sig. Derfor har vi besluttet at lave en tur til Kerteminde og cykle. Vi regner m ca 100km og en masse bakker (nede v Ørbæk er det super). Det blir fredag d.20 (uge 29). Vi regner m at  kører fra Bogense ca kl.12, samlet i bil fra TRondheimparken 34, være på cyklerne ca kl.13-16/17. Bagefter vil der være hotdog fra pølsevognen til 50 kr pr mand/kvinde. Hvorefter turen går hjem igen. (Evt forbi Vaffelhuset i Kerteminde, hvor de selv bager vaflerne).
Turguide vil være Maria (regner m Torben Nørregård vil hjælpe).
Tilmelding sms til Maria senest dagen før.
Mvh Maria og Palle.

torsdag den 28. juni 2012

Torsdag uden vind


Torsdag var følgende mødt op til træning Rosengartneren, Debutanten, Ræven fra Mors, Ømosemanden, Kaja, TBang, Cube. Blev til en tur på 60 km med høj puls.

Se fartkurve fra turen.



tirsdag den 26. juni 2012

Tirsdag i blæst


Tirsdag i sol og blæst var Kaja, Tbang, Jacob, Mr Saxo Bank, Mr.Giant, Mr Cervelo, Don Cube mødt op til træning. Der blev kørt en tur på 55 km.

Der vil fortsat være træning på de normale dage og tidspunkter - så du skal ikke holde dig tilbage selvom det officielt er skoleferie :-)


Se hvor glad man kan blive på cykel !





Kaja er klar på torsdag   vi ses ……..

torsdag den 21. juni 2012

Grillaften hos Bjørn


Efter en hyggelig tur ca 2 timer når vi frem til Bjørn som står klar med grillen.














Mr Cervelo nyder de gode pølser.


Vi siger tak til Bjørn og frue for de vel grillede pølser.









onsdag den 20. juni 2012

Ny cykel!


Det må være min næste cykel!

Tak for en god tur tirsdag, ses til pølser torsdag.

Vivax Veloce




Er du træt af altid at ligge bagest når du er ude med cykelklubben eller vil bare gerne have lidt medvind på cykelstien, uden at kaste dig ud i det store doping synderegister, så var Vivax Veloce måske et godt bud.   Med en vægt på 9,7 kg og en lille diskret saddeltaske er det svært at få øje på at den har indbygget elmotor.
Der er tale om fjerde generation af Gruber Assist motoren som trækker direkte på krankakslen via et tandhjul. Det hele sidder diskret monteret i inde i saddelrøret.   Der er ikke tale om en elcykel i traditionel forstand  men derimod en motor som kun træder i indgreb når man trykker på en diskret knap på styret.  Dens force er at den uaktiveret opfører sig som en helt almindelig cykel.
Men i modsætning til de medicin dopede cyklister spiller man med helt åbne kort, da høje støjniveau ikke lader ens med cyklister i tvivl om at man er elektrisk dopet…

tirsdag den 19. juni 2012

Grillaften på torsdag

Hvis du ikke har tilmeldt dig kan du nå det endnu.
Send en sms til 40 33 26 10
- senest torsdag middag.

mvh
Bestyrelsen.

tirsdag den 12. juni 2012

Se det er kundeservice


Dejligt vejr og så er der dømt cykling.... oppe ved klubhuset holder damerne klar på deres flotte nye cykler - så må vi andre tøffe rundt på de gamle jernheste......


Her ser vi Inspektøren beundre Jettes nye Kyota - hans egen cykel fik han i konfirmationsgave i 1950´erne.

Inspektøren bliver så bange for de kvindlig fartdjævle, at han smutter hjem til Ulla for at blive trøstet.

Vi andre 6 tager udfordringen op, så Kaja, Cykelhandleren, Ømosemanden, Exformanden, ? og Specialized - tager på tur med Tanterne.

Vinden er fra øst så vi tager mod Otterup - synd for Inspektøren han ikke turde tage med, for så kunne vi have vist ham vejen til Otterup - ud i modvinden og først pulsprøve kommer på Mt. Engeldrup - op til Melby og så over Mt. Rostrup - videre til Skamby hvor vi møder en stor gruppe på ca. 25 ryttere i noget orange tøj vi ikke har set før.

Så over til Otterup og ud af Strandvejen - videre mod Hasmark mosen hvor vi endelig kan nyde lidt medvind. Vi smutter lige en tur ud til Flyvesandet og så vil Cykelhandleren give is...... men der er lukket :-(

Han peger på isskiltet og proklamere, at der var frit valg..... og knapt er det sagt før en venlig dame åbner en dør og spørger "I ville måske gerne købe en is" - yep siger vi og så er købmanden åben...... Se det er jo service som vil gøre Smilende Susi ære :-) Da det jo er på Cykelhandleren regning - så er det jo en fornøjelse at vælge sin is.

Vi sidder i solen og nyder vores is - så mange tak til Cykelhandleren for is :-)

Så er det hjemad og vi forventer medvind hele vejen. Ned mod Nr. Nærå er der medvind og fed asfalt.... og så rammer jeg lige en sten og så gik luften ud af fordækket........

Ny slange på og så er det tiden vi kommer hjemad - alle holder sammen til vi køre forbi Gyldensten og så sætter Cykelhandleren sin Nishiki op på stor klinge..... han trækker til byskiltet er i syne, og så forsøger Exformanden sit normale Edgartrick...... men men men Specialized napper Exformanden og vinder skiltespurten i sikker stil.

Så er en dejlig tur slut - i alt 72 kilometer med højt humør og is :-9

torsdag den 7. juni 2012

Herlig sommer aften

Torsdag den 7 juni. 
Stort frem møde på denne danske sommer aften. Vi deles op i to grupper. Første gruppe kører mod øst:
Gruppen er Tbang, Tømeren, Ømosemanden, Mr.Giant, Cube.
Se turen her ....




Fantastisk tur rundt på Nordfyn i det skønne vejr. Tak til alle 4 for denne cykel oplevelse.


mvh Cube.

tirsdag den 5. juni 2012

Sommerferie


Så siger kalenderen at sommerenferien snart er nået - men solen kan åbenbart ikke det med datoer.
Men som altid skal vi mødes og hygge os med grillpølser og en tår at drikke. Det forgår torsdag den 21. juni - hvor vi alle cykler en fælles tur, vi kan jo prøve det meste af den nye 60 kilometer af.

Turen slutter kl. 20.00 - hvor vi parkere cyklerne nede ved Ræven på Skovmærkevej - og så skulle vi gerne blive mødt af duften af grillpølser.

Af hensyn til indkøb, så skal du melde dig til med en kommentar til indlægget......

Der vil fortsat være træning på de normale dage og tidspunkter - så du skal ikke holde dig tilbage selvom det officielt er skoleferie :-)

Mange sommerhilsner fra

Bestyrelsen

Sommer MTB

Vi er klar: Bianchi, Smeden, Extreme, Tonseren med svoger, P29, måske Debutanten

Selvom solen har glemt os, så prøver vi at tage de brede dæk med i skoven og nyde den grøn og varm.....

På torsdag den 14. juni tager vi til Vejle - nok til vores berømte Sønderskov - og prøver bakkerne af.

Hvis vejret og tiden er til det, så kunne vi jo grille en pølse eller 2 når vi er færdige.

Afgang fra Bogense klokken 17.30.

Skriv lige en kommentar hvis du vil med.

torsdag den 31. maj 2012

Så kom elcyklen med på tur

Sikke en blæsende torsdag - mere egnet til kapsejladsen Palsby Cup Fyn Rundt - end en cykeltur...

Men men men - der er jo heldigvis cykler som vil luftes, og idag er  møde op. Det er Ømosemanden, Traktoren, Smeden, Morten, Cube, KajA, Cykelhandleren,  Tbang og Specialized..... og så var Lis mødet op på sin nye elcÿkel af mærket Pinerello - klubbens første med elektronisk gearskifte......

Vi drøfter lidt om vi bare skal køre ned i teltet ved Marianen og nyde nogle bøffer og kolde øl - men den seriøse side af os får overtaget.

Vi bliver enige om at prøve den nye 60 kilometer fra Nordfyn Rundt - dog tage den baglæns, springe  Fælleden over - for så er der medvind ind fra Skåstrup.

Smeden fortæller inden start, at han jo kan rute i søvne - så vi får ingen problemer med at finde rundt.

Vi smutter ud af Gyldenssteensvej i dejlig medvind - og så vil Smeden ud af Fælleden..... der røg vores forventninger til hans GPS.

Men vi får Smeden på rette spor og vi fortsætter mod øst - og der bliver gået til den..... Fra Nr. Esterbølle og over mod Hårslev, Ejlskov og Brenderup er vi oppe i skøn modvind - men farten holdes godt oppe og efter 30 kilomter er vi over 30 i snit.....

Bag om Båring bakke - op gennem Båring by - og så nyder vi at trille ned af bakken - Cube tager skiltespurten.

Så er det hjemad og da vi køre ud af Skåstrup bliver der sat tempo på, føringerne tages af Smeden, Specialized og Tbang. De andre putter sig lidt, og Tbang tager en lang føring.... forsøger at få de andre frem uden held.... så sænker jeg farten lidt og lader Tbang forsvinde stille rolig forude. Det må da lokke nogle af skiltespurterne frem.... men først i sidste sving komme Cube udenom med Smeden på hjul. Men Cube tager skiltet, Smeden på 2. pladsen og Specialized er lige et mulehår foran Morten.

Alle triller i mål - men hvor er Cykelhandleren blevet af. Efter noget tid kommer han farende i fuld fart - han var punkteret i svinget ude ved flyvepladsen......

Turen blev på 56 kilometer med 30 i snit.

Smeden og Specialized sluttede nede i teltet med en kold fadøl - og den skulle vi heldigvis ikke vente 20 minutter på.

onsdag den 30. maj 2012

Test af Selle Italia sadler.

Det er ved at være sidste udkald hvis du har lyst til at prøve sadlerne. Henv. 2035 9209. Vh. Jette

Harzen 2012 - Søndag

Så blev det sidste dag - her viser solen sig fra sin bedste side og vi får temperature på 25 grader allerede om formiddagen.

Ikke alle er klar til en hyggetur ned til Goslar - der er nogle som synes solen er for skarp, eller skyldes det mon klokken blev mange.....

Vi skal en lille tur ned til Goslar, finde en sted med kaffe og kage - og så hjem igen....

Der er kun Cube, Mikkel, Ulnitz, Torben, Kørelæreren, Hr. Bianchi, Thomas, Jensvonderkrampe, Jette, Ømosemanden, Australieren og Specialized.

Dog er Nordmanden tages på alenetogt - skulle lige nå et par tusinde højdemeter inden det flade nordfyn venter.

Vi køre i samlet flok hen til nedkørslen


Mikke og Cube føre os hen til nedkørslen - denne gang tager vi den i roligt tempo omkring60 km/t - du kan se en video af nedkørslen herNedkørsel til Goslar - bemærk noget underligt noget efter 5,40 minutter.

Vi lander på det flotte torv i Goslar og der ligger jo lige en cafe som passer til os.... vi nyder kaffe med pandekager eller apfelstrudel til.... og solen bager ned fra en skyfri himmel


sikke en kulisse - og kalorierne var i top


her nyder Torben en cafelate med apfelstrudel mit eis und sahne..... alternativet var jo en tur med Nordmanden over samlige bjergtoppe i Harzen.

Efter kagerne er sunket godt på plads finder vi hjemad - igen op af den skønne stigning og idag viser termometeret 25,5 grader..

Vi lander ved hotellet efter 35 kilometer med 500 højdemeter.

Cyklerne bliver pakket på traileren - og alle er klar til afgang kl. 12 og turen går i strålende solskin hjemad mod Bogense.

Turen hjemad går uden problemer og kl. 19 er vi hjemme igen efter 4 skønne dage i Harzen.

Årets tur er slut - og vi kunne konstatere at Harzen igen viste sig fra sin gode side hvad vejret angår, bakkerne kan godt få sveden frem på panderne, hotellet havde gode værelser og et dejligt weelnesområde.

Men også et hotel uden nogen form for service, vi skulle nærmest tigge om at få lov til at købe en øl, intet forsøg på at finde et rum til vores cykler eller et rum vi kunne hygge i den sidste aften.....og ingen mad da vi skulle have buffet den første aften = skandale..... Så turudvalget bør nok se sig om efter et andet hotel hvis turen også går til Harzen i 2013.

Tak til alle deltagerne for en dejlig tur - en masse skønne kilometer på cyklerne, især dem der gik opad - højt humør når "Smilende Susie" ikke vil sælge øl.........

Alle billeder fra søndag



tirsdag den 29. maj 2012

Harzen 2012 - lørdag

En ny dag truer eller venter.... dette afhænger lidt af hvordan cykelbenene har det efter fredagens prøvelser...

Vejret er igen blevet bedre, så vi nyder den varme som er der fra morgenstunden


Her ser vi solen komme hen over bjerget... skøn udsigt fra værelset.

Lørdag er jo altid kongeetapen - så der bliver gået til den ved morgenbuffeten.

Bjergbestigerne tager tidlig afsted - for der skal køres masser af højdemeter ind på kontoen.

Gruppe 2 skal en tur til Brocken - via Oker, Steile Wand, Braunlage. Der er dog enkelte som vil trille en lille tur, men vi bliver dog 16..... Jonas er klar igen, Ramus, Drengene fra Vævli, Massøren, Mudderkongen, Fru og Hr Bianchi, Gråskæg, Kørerlæren, Smeden, Cube, Ræven, Ømosemanden, Busken og Specialized.

Op til Clausthal-Zellerfeld - og så til venstre mod Oker... en vej vi ikke har kørt på før. Så da den pludselig går nedad og farten runder de 86, så er denne nedkørsel godkendt...


Her er vi lige inden det går nedad - og ude bagved skimtes tårnet på Brocken.

Så igen langs søen og op til Altenau, og her venter dagens første prøvelse: Steile Wand med 5,8 kilometer med 6% i snit... se højdeprofilen her

Feltet trækkes godt ud - forrest er det Cube, de to fra Egtved og Vævlidrengene.... vi andre nede bagved kæmper os op - vinker lige til Bjergbestigerne som kommer susende nedad.... De mange højdemeter har sat sine spor, så Kørerlæreren skal lige af et par gange inden krampen fik overtaget.


Alle har fået sved på panden idet solen er brudt igennem - så det er snart tiden for de korte ærmer. Enkelte har dog stadig "vintertøj" , og de sveder tran.

Herefter nedad mod Braunlage - en fed nedkørsel som især til sidst er kanon når vi skal igennem de sidste skarpe sving inden byen.

Dette er turens vigtigste skiltespurt - og den vindes i suveræn stil af Specialized foran Smeden og Jonas :-)

Pause i Braunlage - nu er solen virkelig kommet i omdrejninger

og vi bestiller store colaer... Vi ved jo hvad der venter dem som skal på Brocken - så der skal fyldes lidt på depoterne.

Så over til Brocken - og da vi holder ved bommen skal det afgøres om man skal op eller ej.....

Se hvad der venter inden toppen nåes

Vi er dog 6 som ikke vil op denne dag - vi har jo været der før - så Busken, Hr. og Fru Bianchi, Mudderkongen, Massøren og Specialized ønsker de andre god tur til toppen, og vi vender hjemad.

På dette tidspunkt har vi trætte ben, så turen ud af Braunlage tager næsten livet af os.... Dog har Massøren og Hr. Bianchi rigtig gode ben...

Vi får os kæmpet op til Sonnenberg - fuld fart nedad igen - og så den direkte vej til Clausthal-Zellerfeld. Her er der så 10 kilomter tilbage - og siden Sonneberg har Hr. Bianchi virkelig trukket igennem, men så dukker Busken lige pludselig op, han var ellers ikke set i front de sidste 80 kilomter - men spurten vindes af Hr. Bianchi..... Måske Busken fremover skal hedde LUSKEbusken.....

Vi er hjemme efter 105 kilometer og 1.600 højdemeter - de øvrige fik lige Brocken oveni...

Så er der igen kolde bier til os.... hvis vi da kunne købe noget hos "Smilende Susie".


Bjergbestigerne er også landet - og igen har Nordmanden forceret det ene bjerg efter det andet.

Så er det tiden for aftensmad - vi har fået hotellet til at bestille bord på en resturant i Goslar, et sted som hed "Der könig von bayern". I følge den flinke dame i hotellets reception et sted hvor vi sidder i en kælder, på bænke og med masser af store ølkrus.... så det er da lige noget for os :-)

Vi finder adressen - men døren er låst.. Ringer til dem og vi skal bare gå om på den anden side af bygningen, men der var ingen dør.... Så finder vi ud af, at vi skal se udenfor på torvet og spise - måske lidt koldt når klokken er 20.30.

Vi bestiller øl - og så kommer næste chok.... den søde servitrice kunne fortælle, at der kun var 5 som kunne få schitzler, 5 på Karrywurst osv....... og alle kunne ikke spise på samme tid.... nu var vores tålmodighed med den tyske service ved at slippe op - vi savnede "Rystende hånd" helt vildt.

Så smutter Smeden over til et andet sted, og godt for det. De var klar til at få en invasion fra os - så det fortrød vi ikke..... her var der god mad og alle spiste på samme tid.

Godt mætte hjem til hotellet og se CL finale - skønt at sidde sammen med 50 tyskere som oplever Bayern tabe det hele :-)

Der var bagefter åben i baren - og her var der flere som glemte klokken :-)

Alle billeder fra lørdag

Harzen 2012 - Fredag

Så blev det fredag, endelig skulle vi have en hel dag på cyklen.

Vejret er gået den rigtige vej - næsten blå himmel, så der er store forventninger til dagens tur.

Morgenbuffeen har alt hvad vi skal bruge for at være klar, så kl. 10 er alle klar til afgang - cykelhandleren har lige givet sin cykel et ekstra check :-) Dog må Jonas fra Egved blive hjemme pga. en lyske der driller lidt.

De 5 bjergbestiger tager afsted på togt igen - anført af Nordmanden som bare ikke kan få fjelde nok.....

Vi bliver enige om at prøve en fælles tur - som skal gå ned til Goslar, Okersee, Altenau, Sonneberg inden dagens mål ligger foran os - de stejle gader i Sct. Andresberg.

Afgang mod Goslar og dermed ned af den fede opkørsel vi tog torsdag - nu kan Cykelhandleren se at vejen stiger.....


Alligevel skal der lige ordnes lidt på cyklen da vi komme ned til Goslar.

Goslar er gammel kejserby og på UNISCO´s liste over bevaringsværdige byer, så vi triller lidt rundt i centrum og beundre de gamle bygninger.

Vi kommer også lige forbi det gamle kejserslot


hvor Bilforhandleren lige skulle lege turist - og Cykelhandleren sørgede for, at cyklen står i focus.

Efter lidt bykørsel finder vi vejen op til Okerstausee - en flot tur op gennem slugten hvor der kan leges med andet end cykler....

Højdeprofil op til Okerstausee

Vi gør holdt ved dæmingen og der kigges lidt ud over kanten.... Mon ikke Tonseren kunne tage den nedad på bæstet....

Så fortsætter vi til Altenau hvor vi holder spisepause


Vi sidder udenfor og der bestilles schnitzel mit di ganze molevitten.... hertil stor glas cola - der skal jo tankes op inden opkørslen til Sonnenberg.

Efter alle har fået slået mave er der afgang - og det er bare opad vi skal.... Det første stykke ud af Altonau og gennem skoven op til landevejen er til at leve med.... men så tager stigningen fat og der bliver pustet godt igennem..... De sidste 3,2 kilometer stiger i gennemsnit 7,8 %. KajA måtte lige en tur af cyklen - men så kom han godt igen...

Exformanden, Lis og Inge har valgt at vende om efter de nåede toppen af Sonnenberg - men super flot at I kom med op på toppen.


Her er alle kommet op på toppen - og temperarturen går også opad.....

Højdeprofil på turen op til Sonnenberg

Herefter skal vi nedad - opad - nedad - opad - nedad og endelig er vi fremme ved dagens mål Sct. Andreasberg med de frygtede stigninger på op til 22%

Vi nøjes dog med den på 18% i snit....... det er dog ikke alle der kaster sig ud i det.... På vej op ser vi, at Ræven må af cyklen og forsøger forgæves at komme igang igen - men uden held..... Midt på vejen ligger en rytter med sin cykel - det er Bilforhandleren - som bagefter kom med følgende forklaring; enten trillede cyklen baglæns og ellers ned og ligge....

Herfra gik turen hjem over Sonnenberg - skønt at få cyklen op over 80 km/t, Clausthal-Zellerfeld - og så blev der givet lidt gas.....
Alle godt hjemme efter 95 kilometer og 1.500 højdemeter.

Så er det ind og få en kold bier..... her møder vi Bjergbestigerholdet - de blev pisket rundt af Nordmanden som ikke ville gå med til pause før der var kørt 2.000 højdemeter ind på computeren.

Efter en øl smutter vi en tur i hotellets dejlige wellness område - super pool og sauna hvor vi skulle være nøgne :-)

Aftenen slutter med buffet - denne aften masser af mad - og bagefter åbnede natklubben.....

Alle billeder fra fredag

mandag den 28. maj 2012

Harzen 2012 - Torsdag

Endelig blev det Kr. Himmelfartsferie, og dermed også tiden for årets tur til Harzen.

Vi er 31 som skal afsted, 25 fra BCK, Thomas og Palle Kørelære fra Skamby, Rasmus og Jonas fra Egtved - samt de 2 gamle kendinge fra Veflinge Jensvonderkrampe og Michael.

Fra Bogense er der en del debutanter med - Inge, Jette, Australieren, Cykelhandleren, Bilforhandleren, KajA og Tbang - og de skal nu prøve noget som er værre end Båring bakke.....

Cyklerne bliver pakket onsdag aften - og Mikkel har hentet bussen..... så torsdag kl. 6 er der afgang fra Bogense mod Hanenklee.

Alle ser dejligt friske ud - og kaffen bliver sat over således den er klar til de rundstykker/basser som Guldbageren har sponsoreret.... Mudderkongen bliver udnævnt til stewardesse, og skal sørge for vi alle har hvad vi skal bruge. Efter lidt møje og besvær bliver kaffen mere og mere sort, så da vi når til Jylland kan den også drikkes.


Mikkel føre os godt dernedad, og de første er faldet i søvn.....Her det de to drenge fra Vævli.....

Pausen holdes lige syd for Hamborg - her møder vi de første af mange motorcykler som jo er overalt i Harzen......

Videre af autobahnen og så skal der laves middagsmad - menuen står i år på røde pølser med brød


og de bliver spist med stor appetit......

Kl. 13.30 er vi i udkanten af Harzen og køre igennem Seesen og her får debutanterne det første indtryk af hvad der venter..... ud af byen er 2,5 kilometer med en gennemsnitsstigning på 15%.

Kl. 13.45 er vi fremme ved vores hotel


Cykelerne pakkes ud og vi får udleveret vores nøgle.....

Første tur starter kl. 15 og alle er klar til en tur i ok vejr - 12 grader....




Vi lader bjerggederne køre en tur selv - så Mikkel, Nordmanden, Torben N, Ulnitz og Thomas tager afsted på højdemeterjagt....

Vi andre skal bare en lille tur rundt om bjerget - så vi starter med en dejlig nedkørsel hvor der kommer god fart på cyklerne.

Højdeprofil på nedkørslen

Herefter et langt stykke ind mod Goslar hvor dagens stigning venter. Det er 10 kilometer - som stiger jævnt  de første 6 kilomter, så det værste stykke og sidst igen 3%.

Højdeprofil på opkørslen fra Goslar

Det første stykke er underligt for det ser ikke ud som om det stiger - og pludselig mener Cykelsmeden han har defekt.... der må været en bremse som hænger for den er tung at træde..... hopper af cyklen for at tjekke bremserne, men intet er galt...... så finder han udaf det går opad :-)

Feltet trækkes ud, og for dem som for første gang skal prøve det nyder denne gode opkørsel.


Her er Inge på vej op i højt humør..

Alle kommer godt op og vi tager de sidste 6 kilometer ned til byen - hvor vi finder nogle kolde øl....

Her er det Specialized, Mudderkongen og Busken der nyder det gode vejr.

Så skal vi hjem til hotellet og hvad er så det...... en 200 meter lang bakke på 12% - puha pulsen kom lige op i det røde felt.

Turen er slut - 45 kilometer med 500 højdemeter.

Alle billeder fra torsdag