lørdag den 27. december 2008

Kommentar fra Down Under

Hej cykelvenner
Hermed en hilsen fra os Down Under. Vi følger med i, hvad der sker i BMC og det er tydeligt at fornemme, at der er liv og gnist. Matti er begejstret for turen til Belgien. Ulla afventer lige formen lidt endnu. Tøjpakken ser fin ud - Ulla synes måske det er en noget stor pakke især for dem, som kun cykler i sommerhalvåret.
Matti takker for valget til bestyrelsen og glæder sig til at komme hjem og bidrage til en fantastisk sæson. Dejligt at se at der er gang i mountainbike kørslen.
Fortsat god tur - hilsen fra Matti og Ulla

torsdag den 18. december 2008

Tur til Belgien!


Følgende er klar til at vise BMC frem:


Formanden
Inspektøren
Don Specialized
Ræven fra Mors
Mr. Bianchi
Revisoren (Leif)

Tilbagemelding på tøj!


Følgende har givet positiv tilbagemelding :
Eksempel på tøj!

Kent Nicolaisen
Rosengartneren
Revisoren (Leif)
Birgit og Bruno
Tina og Morten
Per Bergholdt
Mr. Tagsten
Lars Hansen - velkommen til nyt medlem
Torben Eggert
Erling
Maibritt og Claus Langaa
Matti og Ulla
Per Jensen
Jeanette Haugård
Esben
Bjørn
Edgar og Lis
Palle Langå
Jan Bendorf
Jan Henrichsen
Carl Henrik
Kim og Birthe
Maria og Palle
Peter Lind
Jørgen Jørgensen

Hvad med dig!

tirsdag den 9. december 2008

Årets cykeltur - tilmelding senest den 11. januar 2009

Som tidliger skrevet er det besluttet, at der i 2009 arrangeres en tur til Belgien - nærmere beskrivelse kan læses her på bloggen - indlæg fra inspektøren!

Bestyrelsen har besluttet - at der ydes et tilskud på 500 kroner til hver deltager - således den forventede egenbetaling bliver ca. 1.500 kroner!

Da der bliver rift om hotelværelserne i området - så skal der ske hurtig tilmelding til denne skønne tur - husk der er jo 4 muligheder for at deltage:

1: turen på 173 km. for "de skøre"

2: turen på 93 km. for "de fleste"

3: jeg køre bare ud i det blå og får set noget nyt!

4: jeg vil bare med - glemmer min cykel og nyder i stedet byen og den friskbrygget øl!

Der skal derfor ske bindende tilmelding senest den 11. januar 2009 til inspektøren eller en fra bestyrelsen - eller skriv et par linier her på bloggen.

Tilmeldingen er først gyldig når der er indbetalt 1.000 kroner på vores konto i Nordfyns Bank - 6860-1010132 ........ husk at sætte dit navn på ved indbetalingen.

Vi vil her på bloggen opdatere deltagerlisten - og den må jo gerne blive lang!

Så nu er chancen for et fælles oplevelse!

Vigtigt - Nyt tøj - tilbagemelding senest 11. januar 2009

Det er besluttet vi skal arbejde på nyt cykeltøj til BMC i 2009!

Der er nedsat et tøj- og sponsorudvalg - det består af Palle Langå, Morten Rye og Jan Bendorf.

Vores første opgave er at finde ud af hvormange som vil købe en tøjpakke bestående af 2 kortærmet trøjer, langærmet trøje, vindvest, vindbreaker, vinterjakke, 2 par korte bukser, buks som går lige under knæet, vinterbuks, 2 par handsker, hue, armvarmer, benvarmer, sommer og vinter skoovertræk.

Vi vil arbejde efter en egenbetaling på 2.000 kroner - der er tøj for over 5.000 kroner.

Vi vil derfor gerne vide om du eventuel kunne ønske at købe ovennævnte tøjpakke - det er ikke et endeligt tilsagn - men for vi kan se hvormange der kunne være interesseret - skriv eventuelt her på bloggen

Tilbagemelding senest den 11. januar 2009!

tirsdag den 2. december 2008

Generalforsamling 2008

Årets generalforsamling fandt sted torsdag den 28. november kl. 19.30 og forgik på et af skolen udlånt lokale!Vor højagtede formand bød velkommen til de øvrige 14 fremmødte - så manglede der kun ca. 35 for alle var mødt op!Første punkt var valgt af dirrigent - og her blev inspektøren valgt med stort stemmeflertal.Inspektøren kunne som det første konstatere - at generalforsamling var lovlig indkaldt - meget tydeligt indrykket i "Områdeavisen".Så kom formandens beretning om det store cykelår 2008 - året startede godt med mange fremmødte - og stor deltagelse i årets 1. løb "Stjernetramp". Til træning var der op til 22 ryttere mødt op og dermed mulighed for hele 3 grupper - således der var en tempo for alle!Vi afholdte vores cykelklassiker "Nordfyn rundt" - og her var der et skuffende fremmøde. I sære den nye familierute var der ikke run på - så det var nok første og sidste gang den indgik i løbet. Overskuddet blev kun en realitet pga. sponsorat fra Nordfyns Bank.

Bestyrelsen vil nu tage stilling til om løbet også skal finde sted i 2009 - og især hvordan gør vi opmærksom på vores løb - her tænkes især på alle idag bruger nettet til at finde løb og især se ruten.

Som noget nyt i 2008 havde bestyrelsen udvalgt 4 løb som blev betalt - og de første 2 var der rigtig god deltaglese til - og det giver jo fælles oplevelser!

Inden sommerferien var der det årlige arrangement med pølser og øl - tak til Debutanten og barnepigen for logi - desværre et skuffende fremmøde. Det plejer ellers at være den bedst besøge træningsaften!

Så blev det sommerferie og så gik alt som det plejede........ Fremmødet til træning efter sommerferien har været meget skuffende - det har medført meget surhed og brok på turerne og dermed de følger at enkelte har valgt træningen fra - desværre.....

BMC havde et hold med til landsstævnet - kørte holdløb på 93 kilometer - holdet kørte til guldtid og hurtigere end Søndersø - sådan! De 6 havde en fed tur og en oplevelse at køre holdløb!

Det 2. løb efter sommerferien var det svært at få øje på vores trøje - så bestyrelsen valgte derfor at BMC skulle slutte racer sæsonen med "Alpe Tramp" hvor vi kørte sammen hele vejen rundt. Super tilmelding - ialt 14 ville med - men halvdelen nåede af forskellige årsager ikke frem til startsnoren....

Så formanden var ikke i tvivl om den nye bestyrelses største opgave - hvordan holder vi gang i cyklerne hele sæsonen - og undgår brok under turerne...

Formandens beretning blev godkendt.

Så kom kasseren på banen - og kunne igen fremlægge et regnskab med overskud.....

Et overskud i 2008 på 7.730,15 kroner - således egenkapitalen nu er oppe på 32.843,93 kroner + resterne af tøjet........

Regnskabet blev godkendt.

Nu skulle den nye bestyrelse vælges - på valg var Bjørn og Martin. Martin ønskede ikke genvalg - men det gjorde Bjørn heldigvis.

Bestyrelsen indstillede også Matti - der forelå fuldmagt fra "Down under".

Der var ikke øvrige som havde lyst - så dermed blev Bjørn og Matti valgt.

Bestyrelsen består herefter af Edgar, Bjørn, Palle, Matti og Jan.

Supplant og revisor gav også genvalgt - Per og Leif.

Nu var vi nået til indkommende foreslag - og der var kommet 2 fra Inspektøren.

Første var hvordan vi kunne lave en "nem" hjemmeside - og inspektøren viste os denne smart blog - som blev vedtaget fremover at være vores informationskanal - her vi kan vise billeder, skrive hvis vi mangler nogle at køre med osv. Det betyder også at den gamle hjemmeside lukkes og der fremover ikke sendes mail rundt.

2. foreslag var et oplæg til en tur til Belgien - nemlig til cykelløbet Claudy Criquielion med 2 ruter - 175 km. med 3.3oo højdemeter eller 96 km. med 1.300 højdemeter. Du kan læse om hvordan turen kunne forløbe på indlægget i bloggen - og der skal ske hurtig tilmelding... Betyrelsen arbejder sammen med inspektøren om dette spændende arrangement - f.eks. om vi skal tage bussen derned - måske Kurt Bus trænger til en anden rute end den rundt om Bogense.

Under eventuel kom der snak omkring hvordan vi kunne få folk til at komme til træning:

At der blev udpeget faste turledere - at det tempo som gruppen kører skal holdes og det er turlederen som sørger for det - droppe at vi altid køre samme tur om tirsdagen - at brok er forbudt under turen - er du kommet i en forkert gruppe så vælg at køre alene videre - oplæg på bloggen fra turlederen om hvad der sker - skal vi melde afbud således vi ved der er andre ved hallen....... en masse bolde som blev sparket videre til bestyrelsen!

Tina Rye talte om en weekend tur i sommerhus - her kunne bestyrelse sige at det havde været oppe i år, men vi havde efterlyst et mere gennemarbejdet oplæg.

Torben Nørregård foreslog lidt længere ture lørdag eller søndag - hvor vi kørte til et sted hvor vi kunne hygge og derefter cykle hjem igen.

Så her var 2 gode oplæg til at højne sammenholdet - og det viser også hvor meget vi mangler et klublokale - og vi vil stadig arbejde på at finde et sted vi kan være..

Jan havde nu et tøjkollektion med fra Girodana (Egedesøe) - havde fået et tilbud på nyt cykeltøj - hvor vi selv kan designe vores tøj.

For at dette tøjprojekt kan lykkes vil det kræve noget af alle i BMC - idet der skal findes sponsorer for det kan lykkes..... Min påstand er at alle i BMC kender en som kunne være mulig sponsor! Det hele starter med, at der skal laves et sponsorudvalg - og det er ikke lig med bestyrelsen - som skal lave et gennemarbejdet oplæg vi kan gå ud med til de mulige sponsorer.. Der blev givet grøn lys til, at bestyrelsen starter projektet op - og det kan kun gå for langsomt idet der er 90 dages leveringstid på tøjet.

Det var sidste seriøse indlæg - og herefter var der dømt hygge med spændende øl og chips....

På bestyrelsen vegne

Don Specialized

PS - Bestyrelsen holder første møde onsdag den 3. december kl. 19.30 hos Palle - og der er mødepligt for alle bestyrelsesmedlemmer.....