tirsdag den 24. november 2009

Generalforsamling 2009

Så blev det torsdag aften hvor vi skulle holde vores generalforsamling - for første gang i vores "eget" klubhus.


Godt vi har valgt så stort et klubhus - og ikke et lille havehus - for ikke mindre end 38 mødte op. Dermed rekorddeltagelse - og tænk at vi skulle betale for at komme :-) Så spændende hvad der skal være af happeningen i 2010 for at bevare opbakningen til generalforsamlingen.


Som tidligere år blev Inspektøren valgt til dirigent - et hverv han udfylder til UG dæk og slange. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt - selvom han havde haft svært ved at finde indkaldelsen i den lokale avis!


Så kom formandens beretning - 2009 blev et år hvor der blev kørt meget - oprettet en blog - de nye grupper havde fungeret godt - der var kommet gang i Mountainbike cyklerne - deltagelse i mange løb i DK - tur til Belgien.


Vores eget løb havde været ramt på deltagerantallet - men vi prøver igen i 2010. Der er nu nedsat et udvalg til at arrangere løbet - der er lavet en hjemmeside som er under opbygning http://www.nordfynrundt.dk/ - der arbejdes med at finde nogle sponsorer til løbet..... Så vi håber på, at de nye tiltag giver udslag i øget tilmelding og større overskud....


Formandens beretning blev godkendt.


Så var det Kasserens tur - 2009 endte med et beskedent overskud på 2.764,50 - det lave overskud skyldtes svigtende deltagerantal til vores løb samt stigende udgifter til løb betalt af klubben. Vores egenkapital er 35.608 kroner.


Regnskabet var kontrolleret af vores strenge kongelige hofrevisor Mr. Cervelo - og det blev herefter godkendt.


Så var det tiden for valg til bestyrelsen - Formanden og Kasseren ønskede ikke genvalg - og på valg var også Don Specialized. Normalt ikke nemt at komme ud af bestyrelsen - men denne gang endte vi i kampvalg - til de 3 pladser stillede Mudderkongen, Gråskæg, Tonseren, Pinerello og Don Specialized op... Så nu skulle der være hemmelig afstemning - og det endte med at Gråskæg, Pinerello og Don Specilized blev valgt.


Formandens telefon ringer!


Tak til Formanden og Kasseren for mange års tro tjeneste - men når nu papirarbejdet ikke tager så meget tid, så håber vi at se jer mere til træning....


Som suppleanter valgte dirigenten de to som ikke kom i bestyrelsen - med Tonseren som 1. og Mudderkongen som 2.


Også genvalg til Cervelo som revisor - og her blev Pedalatleten suppleant. Det siges at Pedalatleten er under uddannelse til revisor og pt. er i praktik hos Stein Bagger.


Formandens telefon ringer igen... Den skrappe dirigent giver nu formanden en advarsel - hvis telefonen ringer igen kan den afhentes på skolens kontor dagen efter i 10 frikvarteret.


Der var fremkommet et punkt som skulle drøftes - nemlig ændring af navn til "Bogense Cykelklub ". Det var stillet af Don Specialized - og der var kun en grund til det. Nemlig at det ikke ville fylde så meget på vores nye tøj. Inspektøren mente også vi kunne hedde Bogense Cykleklub - for det er vel det vi gør! Colnago kunne også se en fordel i det nye navn ifht. til nettet - alle vil naturligt søge på "Bogense Cykelklub" og han kunne også fortælle, at vi har retten til domænet (købt af den fremsynede kasserer for mange år siden). Alle stemte for forslaget - og klubbens nye navn er "Bogense Cykelklub".Så kom vi til diverse - og her blev der nedsat et udvalg som skal prøve at arrange klubture - det kan være til et sommerhus - eller en forårstur til Harzen. Udvalget er Mudderkongen, Nordmanden, Pinerello og Cervelo.

Næste punkt var måske årsagen til fremmødet - nemlig nyt cykeltøj. Det er lykkes at finde en masse gode sponsorer på 14 dage - og vi får 134.000 kroner ind i samlet sponsorindtægt - og der tages 30.000 af klubbens formue. Tøjpakkerne er tidligere beskrevet på bloggen - så nu var det bare at gå igang med prøvning af tøjet....

Der blev samtidig serveret pizza og noget af drikke - så stemning var rigtig hyggelig.

Til sidst havde 37 bestilt tøj - og generalforsamlingen var slut.

Inspektøren sagde tak for god ro og orden - hvis vi lige glemmer formandens mobiltelefon.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar