torsdag den 17. februar 2011

Harzen tur. Forsikring mv.

Til information for Harzen turens deltagere, kan jeg oplyse at bestyrelsen har indgået aftale med Tryg om forsikring om cyklerne.

Cyklerne vil under transport til og fra Bad Grund i Harzen være forsikret.
Når vi kommer til Harzen er det så den enkeltes forsikringer der skal dække hvis der sker noget.
Den samlede forsikringssum er på 600.000, hvilket giver en gns-dækning pr. cykel på 20.000.

Prisen for denne forsikring er indeholdt i de 795/1295 der betales for turen.


Der vil i lighed med sidste år blive indkaldt til et informationsmøde ca. 3-4 uger før turen.
Her vil detaljer for turen blive gennemgået og der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål.

Er der spørgsmål før dette møde, vil jeg gerne anmode deltagere om at (som aftalt i klubben) rette henvendelse til et medlem i bestyrelsen og ikke bruge bloggen hertil.
Bestyrelsen vil kunne komme til at overse et spørgsmål, grundet placering eller formulering, hvilket vi meget gerne vil undgå.


Venlig hilsen
Pbv

Leif Johannesen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar