mandag den 16. august 2010

Velkommen tilbage fra sommerferie !

Jeg vil som bestyrelsesmedlem gerne knytte et par kommentarer til Spezialized’s indlæg fra i dag.

På den ekstaordinære generalforsamling i maj, blev der henstillet til at vores blog ikke skulle fungere, som ”ventil” hvor utilfredshed og lignende, omkring bestyrelsen eller andet i klubregi blev luftet.
Der blev henstillet til, at såfremt der var der nogle punkter man ønskede at bestyrelsen skulle tage op, sendte man en mail herom til bestyrelsesformanden. Denne fremgangsmåde skulle tjene til at vores blog ikke indeholdt indlæg, der kunne give udefrakommende et negativt indtryk af Bogense Cykelklub.

Men- når nu Spezialized alligevel ønsker at lufte sine frustrationer på bloggen, vil jeg gerne kommentere indlægget:

Jeg vil give Spezialized (og en del andre som har kommenteret indlægget) ret i en del af kritikpunkterne.

1. Ja- bestyrelsen kunne kommunikere bedre.
Der er brugt en del kræfter på at få vores hjemmeside op og køre, da den vil være vores interne måde at kommunikere på. Den er ikke fuldendt, men fungerende, men kræver dog at medlemmerne registrerer sig på hjemmesiden som brugere.
Det der kan være vanskeligt er at skulle samle oplysninger op, fra bloggen, mht. hvem der er tilmeldt hvad og hvornår.
Når det så er sagt, vil jeg medgive at informationsniveauet kan forbedres.

2. Ja- Sponsorene fortjener et brev.
Enig – det vil naturligvis blive gjort.

3. Ja- Der burde være en tilbagemelding om cykelskolen.
Enig. Den er af flere årsager blevet udskudt til næste sæson. Meddelelse herom burde være givet – beklager.

Andre punkter er jeg ikke helt enig i:

4. Træningstider.
Træningstiderne blev på baggrund at afstemningen ikke ændret. Derfor blev dette ikke ændret på bloggen. At stemmerne for og imod kunne være meldt kunne være meldt ud, med antal er rigtigt.

5. Vi vedtaget en Dress-kode i klubben.
Jeg kan ikke mindes at der på noget tidspunkt omkring vores klubtøj, har været nævnt eller diskuteret at det var obligatorisk at være iført dette når man cyklede i/for klubben. Bestyrelsen har på intet tidspunkt drøftet dette. Min personlige holdning er at det bør man gøre, men at det er frivilligt.


6. Bestyrelsen er ansvarlig for de enkelte medlemmer tilmelding til Landstævnet.
Det har været en noget vanskelig opgave at holde styr på alle de tilmeldinger og afbud der har været. Også igen fordi ikke alle har mailet omkring deres deltagelse, men benyttet bloggen eller andre meddelelsesmåder. Jeg synes ikke at det er rimeligt at placere ansvaret for til/af meldinger hos bestyrelsen.

------------------------------------------

Det har i dag ikke været muligt at få fat i alle bestyrelsesmedlemmer. Dette indlægs indhold er ikke drøftet af hele bestyrelsen, men gennemgået med bestyrelsesformanden. Der vil blive indkaldt til en klubaften, hvor interesserede kan møde op, så vi kan få drøftet de forskellige punkter der måtte have interesse for de fremmødte.

Jeg synes at der efterhånden har indfundet sig en kedelig stemning i klubben, og min egen oplevelse her i august, er at der ikke møder ret mange op til træning. Det kan der være mange årsager til, jeg synes bare det er ærgerligt.
Mit håb er at vi på klubaftenen kan få en god dialog, i en positiv ånd, og frem for alt, at få klubben til at udvikle sig i en god retning.


Venlig hilsen

Leif Johannesen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar