tirsdag den 2. december 2008

Generalforsamling 2008

Årets generalforsamling fandt sted torsdag den 28. november kl. 19.30 og forgik på et af skolen udlånt lokale!Vor højagtede formand bød velkommen til de øvrige 14 fremmødte - så manglede der kun ca. 35 for alle var mødt op!Første punkt var valgt af dirrigent - og her blev inspektøren valgt med stort stemmeflertal.Inspektøren kunne som det første konstatere - at generalforsamling var lovlig indkaldt - meget tydeligt indrykket i "Områdeavisen".Så kom formandens beretning om det store cykelår 2008 - året startede godt med mange fremmødte - og stor deltagelse i årets 1. løb "Stjernetramp". Til træning var der op til 22 ryttere mødt op og dermed mulighed for hele 3 grupper - således der var en tempo for alle!Vi afholdte vores cykelklassiker "Nordfyn rundt" - og her var der et skuffende fremmøde. I sære den nye familierute var der ikke run på - så det var nok første og sidste gang den indgik i løbet. Overskuddet blev kun en realitet pga. sponsorat fra Nordfyns Bank.

Bestyrelsen vil nu tage stilling til om løbet også skal finde sted i 2009 - og især hvordan gør vi opmærksom på vores løb - her tænkes især på alle idag bruger nettet til at finde løb og især se ruten.

Som noget nyt i 2008 havde bestyrelsen udvalgt 4 løb som blev betalt - og de første 2 var der rigtig god deltaglese til - og det giver jo fælles oplevelser!

Inden sommerferien var der det årlige arrangement med pølser og øl - tak til Debutanten og barnepigen for logi - desværre et skuffende fremmøde. Det plejer ellers at være den bedst besøge træningsaften!

Så blev det sommerferie og så gik alt som det plejede........ Fremmødet til træning efter sommerferien har været meget skuffende - det har medført meget surhed og brok på turerne og dermed de følger at enkelte har valgt træningen fra - desværre.....

BMC havde et hold med til landsstævnet - kørte holdløb på 93 kilometer - holdet kørte til guldtid og hurtigere end Søndersø - sådan! De 6 havde en fed tur og en oplevelse at køre holdløb!

Det 2. løb efter sommerferien var det svært at få øje på vores trøje - så bestyrelsen valgte derfor at BMC skulle slutte racer sæsonen med "Alpe Tramp" hvor vi kørte sammen hele vejen rundt. Super tilmelding - ialt 14 ville med - men halvdelen nåede af forskellige årsager ikke frem til startsnoren....

Så formanden var ikke i tvivl om den nye bestyrelses største opgave - hvordan holder vi gang i cyklerne hele sæsonen - og undgår brok under turerne...

Formandens beretning blev godkendt.

Så kom kasseren på banen - og kunne igen fremlægge et regnskab med overskud.....

Et overskud i 2008 på 7.730,15 kroner - således egenkapitalen nu er oppe på 32.843,93 kroner + resterne af tøjet........

Regnskabet blev godkendt.

Nu skulle den nye bestyrelse vælges - på valg var Bjørn og Martin. Martin ønskede ikke genvalg - men det gjorde Bjørn heldigvis.

Bestyrelsen indstillede også Matti - der forelå fuldmagt fra "Down under".

Der var ikke øvrige som havde lyst - så dermed blev Bjørn og Matti valgt.

Bestyrelsen består herefter af Edgar, Bjørn, Palle, Matti og Jan.

Supplant og revisor gav også genvalgt - Per og Leif.

Nu var vi nået til indkommende foreslag - og der var kommet 2 fra Inspektøren.

Første var hvordan vi kunne lave en "nem" hjemmeside - og inspektøren viste os denne smart blog - som blev vedtaget fremover at være vores informationskanal - her vi kan vise billeder, skrive hvis vi mangler nogle at køre med osv. Det betyder også at den gamle hjemmeside lukkes og der fremover ikke sendes mail rundt.

2. foreslag var et oplæg til en tur til Belgien - nemlig til cykelløbet Claudy Criquielion med 2 ruter - 175 km. med 3.3oo højdemeter eller 96 km. med 1.300 højdemeter. Du kan læse om hvordan turen kunne forløbe på indlægget i bloggen - og der skal ske hurtig tilmelding... Betyrelsen arbejder sammen med inspektøren om dette spændende arrangement - f.eks. om vi skal tage bussen derned - måske Kurt Bus trænger til en anden rute end den rundt om Bogense.

Under eventuel kom der snak omkring hvordan vi kunne få folk til at komme til træning:

At der blev udpeget faste turledere - at det tempo som gruppen kører skal holdes og det er turlederen som sørger for det - droppe at vi altid køre samme tur om tirsdagen - at brok er forbudt under turen - er du kommet i en forkert gruppe så vælg at køre alene videre - oplæg på bloggen fra turlederen om hvad der sker - skal vi melde afbud således vi ved der er andre ved hallen....... en masse bolde som blev sparket videre til bestyrelsen!

Tina Rye talte om en weekend tur i sommerhus - her kunne bestyrelse sige at det havde været oppe i år, men vi havde efterlyst et mere gennemarbejdet oplæg.

Torben Nørregård foreslog lidt længere ture lørdag eller søndag - hvor vi kørte til et sted hvor vi kunne hygge og derefter cykle hjem igen.

Så her var 2 gode oplæg til at højne sammenholdet - og det viser også hvor meget vi mangler et klublokale - og vi vil stadig arbejde på at finde et sted vi kan være..

Jan havde nu et tøjkollektion med fra Girodana (Egedesøe) - havde fået et tilbud på nyt cykeltøj - hvor vi selv kan designe vores tøj.

For at dette tøjprojekt kan lykkes vil det kræve noget af alle i BMC - idet der skal findes sponsorer for det kan lykkes..... Min påstand er at alle i BMC kender en som kunne være mulig sponsor! Det hele starter med, at der skal laves et sponsorudvalg - og det er ikke lig med bestyrelsen - som skal lave et gennemarbejdet oplæg vi kan gå ud med til de mulige sponsorer.. Der blev givet grøn lys til, at bestyrelsen starter projektet op - og det kan kun gå for langsomt idet der er 90 dages leveringstid på tøjet.

Det var sidste seriøse indlæg - og herefter var der dømt hygge med spændende øl og chips....

På bestyrelsen vegne

Don Specialized

PS - Bestyrelsen holder første møde onsdag den 3. december kl. 19.30 hos Palle - og der er mødepligt for alle bestyrelsesmedlemmer.....

Ingen kommentarer:

Send en kommentar